قیمت درجه1 پتاسیم نیترات اصفهان⭐

همین کود را می توان در هرمرحله از پرورش گیاه خصوصا به جهت باغ ها پسته،درختان میوه،محصولات صیفی و سبزی،سیب زمین

توسط NASERINEWS در 1 فروردین 1401
همین کود را می توان در هرمرحله از پرورش گیاه خصوصا به جهت باغ ها پسته،درختان میوه،محصولات صیفی و سبزی،سیب زمینی،نیشکر و کشت های گلخانه ای به کار گیری نمود. استعمال از K بر روی شاخ و برگ در ارتفاع رشد میوه، به جهت بعضا محصولات زراعی اثر گذار است. از آن به عنوان باروت در مواد منفجره مثل بمب، نارنجک و … شیوه ذکر شده به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود و به تیتر نحوه اهمیت تولید پتاسیم نیترات صنعتی یافت می شود. نیتراتها به طور کلی مضر نیستند مگر این که در مقادیر دوچندان مصرف شوند. پس از آن زمان، سلاحهای ریز و توپخانههای پهناور به طور فزایندهای به کوردیت، یک پودر سوای دود متعلق شدند. پس از ایجاد در طی فرایند فوق الذکر نیترات پتاسیم را ایجاد می کنند. در صنایع غذایی برای محافظت گوشت در برابر عامل ها میکروبی به کارگیری میشود. همینطور به جهت مراقبت سوختگی یکنواخت توتون و تنباکو به سیگار افزوده میشود. همین ماده به طور گستردهای در حفاظت از پوست به کار گیری میشود. همچنین در آتش بازی مثل بمبهای دودی به کارگیری میشود. برخی از مثال ها عبارتند از خمیر دندان، کود، محصولات آتش بازی، آفت کش ها و نمک مذاب به جهت نیروگاه های خورشیدی. اما مهم گذشت زمانه به کارگیری از نیترات پتاسیم به جهت تولید مواد منفجره ای مثل دینامیت و TNT منسوخ شده است، ولی هنوز نیز به عنوان پرایمرهای توپخانه ای ، در فیوزهای نارنجک دستی و در آتش بازی ها آیتم به کارگیری قرار می گیرد. اما همینطور در ترکیب اهمیت سایر سوختها مثل قندهای موجود در “آب نبات موشکی”. در زمان به کار گیری بایستی از دستکش، عینک و نگهدارنده رخ و همینطور لباس نگهدارنده استعمال نیترات پتاسیم چه خاصیتی دارد نمود. در صنایع نظامی بیشترین کاربرد را دارا می باشد در ایجاد باروت به تیتر ماده نخستین اهمیت بکار می رود که 75 درصد تمام را دارا می باشد به همین صورت که یار کلیدی 14 درصد ذغال چوب و 11 در صد گوگرد مخلوط می شود در ایجاد موشک ها ماده اولیه ایجاد سوخت هست همچنین در تولید بمب های انفجاری و بمب های دودزا کاربرد دارد . این ماده یکی از موادسازنده لبریز اساسی در ترکیبی از گوگرد و پتاسیم کربنات میباشد و حاذق هست یک انفجار به وجود بیاورد. همین یک ماده اکسید کننده کار کشته می باشد و به طور گستردهای در از در میان بردن کنده، آتش بازی، کودها و غیره استفاده میشود. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه پتاسیم نیترات از کود کبوتر لطفا از سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب