دانستني هاي جالب در مورد كفش

گويا همگی متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . آن‌گاه از آن، مردم كه ديگر به

توسط NASERINEWS در 12 بهمن 1400
گويا همگی متوجه شدند كه براي كار و فعاليت بايد كفش هاي راحتي به پا داشته باشند . آن‌گاه از آن، مردم كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و همه كفشها از نظر ارتفاع يك شكل شد. 2)هنگام گزینش كفش در نظر داشتهباشيد انگشتان پايتان مبتلا تغيير شرایط نشوند و يا كنارههاي پايتان تحت فشار ناشي از كفش قرار نگيرند. اواخر قرن پانزدهم ميلادي، وقتي كفش نوك تيز از مد افتاد، كفش نوك پهن مد شد؛ البته بيشتر در شمال اروپا ذهن ها هر روز محصولات نو تر و عجيب تري بيرون مي داد. از مثال هاي مد آن سالها، مد كفش پنجه مربعي میباشد كه نزديك به پنجاه سال عمركرد. مردمان به هر زحمتي كه بود پنج تا انگشتشان را در پنجه هاي نوك تيز مي كردند تا ثابت كنند چقدر حساس شخصيت هستند. اواخر قرن چهاردهم نیز كفشهاي نوك تيز مد شد. بسياري قرن چهاردهم را قرن شروع مد مي نامند. اين كفشهاي منگولهدار در صورتی که از چرم جير باشد، غيررسميتر هست و ميتوانيد آن را حساس كتشلوارهاي كتاني و ساير دسته هاي غيررسمي، حتي شلوار جين بپوشيد. از مثال هاي آن، كفشهاي ونيزي بود كه براي خانمها مد شد. قرن نوزدهم، قرن همه گير شدن مد بود. شروع اين مد از هلند بود؛ جايي كه کیفر شست پا و پا درد را براي مردمان قرن چهارده ميلادي کفش مردانه اسپرت چرم قهوه ای به ارمغان آورد. سال 1792 مردمان از دست پاشنه هاي بلند و كفشهاي حرير خسته شدند و بر ضد جامعه طبقاتي در فرانسه انقلاب كردند. كفشهاي پاشنه بلندي مي پوشيدند كه روي آن را حساس حرير بافته بودند. در قرن هفدهم، اين پاشنه هاي وحشتناك از كفشها حذف شد و پاشنه هاي معقول تري به كفشهاي زنانه و مردانه بیشتر شد. شیوه رفتن اساسی كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه طولانی تر وزن دارا هستند سبب عدم تعادل ميشود. 8- سايز پاهاي شما اساسی افزايش سن، تغيير وزن و يا در مقطع بارداري تغيير ميكند.
آخرین مطالب