دانلود کتاب ثمرات الحیات tagged posts

معیار های انتخاب کتاب کودک

سحر تاراهنده ، عضو هیئت شورای کتاب کودک ، در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی فرهنگی در مورد مکانیسم و ​​سازوکار جایزه هانس کریستین آندرسن توضیح داد: جایزه هانس کریستین آندرسن به عنوان جایزه نوبل کودکان شناخته می شود ادبیات و مهمترین جایزه است. ادبیات کودکان در سراسر جهان. تنها نهادی که می تواند نامزد این جایزه شود ، شورای کتاب کودک به عنوان شعبه ملی خدمات بین المللی کتاب است و این انحصار در همه کشورها وجود دارد. در حال حاضر ، 74 کشور عضو دفتر بین المللی هستند و در دوره های مختلف بین 30 تا 35 کشور کاندیداهای نویسندگان و تصویرگران را معرفی می کنند...

Read More