7 عارضه و 3 مزیت ابدومینوپلاستی

در غیر اینصورت وقتی که اشخاص همین سه ویژگی ها را اصلی هم دارا باشند باید جراحی ابدومینوپلاستی برایشان انجام شو

توسط NASERINEWS در 3 بهمن 1400
در غیر اینصورت وقتی که اشخاص همین سه ویژگی ها را اصلی هم دارا باشند باید جراحی ابدومینوپلاستی برایشان انجام شود. همین عارضه های پوستی که در بیش تر افراد هم یافت می شوند، مهم ابدومینوپلاستی بر طرف نمی شوند. همین عارضههای پوستی که در عمده اشخاص دیده میشوند، کلیدی ابدومینو پلاستی از در بین نمیروند. ترکهای پوستی به علت کشیده شدن پوست در پی ارتقاء و کمتر وزن بهوجود میآیند. حساس برداشتن پوست اضافی در ارتفاع جراحی زیبایی شکم، فقط ممکن است کمی از همین ترکهای پوستی کاسته شود. آنگاه از این مدت آسیب به تدریج کمرنگ می شود و سطح جراحت مسطح می شود به صورتیکه به طور معمول یک سال سپس از فعالیت فقط خط باریکی مشاهده می شود . به طور معمول نتایج نهایی و تام ناشی از ابدومینوپلاستی پس از گذشت دو هفته از جراحی قابل مشاهده می باشد؛ ولی به جهت بازدید کیفی جراحی مستمند یک‌سری ماه می باشد تا به طور تام مشخص و معلوم شود. جراحان پلاستیک اشکال گوناگون روشها را قبل از فعالیت به جهت شخص تفسیر میدهند تا او کلیدی دقت به هدف و توقع خود از این عمل، یک طریق را گزینش کند. با تعیین محل برش ها در چین های طبیعی پوست، کمترین مقدار اسکار مشاهده خواهد شد. چنانچه شما نمی توانید ریسک یک اسکار (محل برش) بد را هر یک‌سری اندک بپذیرید خوب تر است از انجام فعالیت ابدومینوپلاستی پرهیز کنید. 10- ویزیت هفته نخستین برای بررسی محل فعالیت اضطراری است. لازم به ذکر میباشد که فعالیت لیپوساکشن به جهت رژیم غذایی مطلوب و یا ورزش یک جایگزین محسوب نمی شود، علاوه بر آن به جهت درمان کردن سلولیت و یا این که سستی پوست اصلا اثر درمانی ندارد. حساس رعایت نمودن همین نکات می توانید عصر ی ریکاوری ابدومینوپلاستی را با برد پشت سر بگذارید و هرچه زودتر به بهبودی کامل برسید. به این دلیل، خوب تر هست افرادی که به جهت کمتر وزن برنامهریزی کردهاند یا این که خانمهایی که قصد بارداریهای بعدی را دارند، این کار را به تعویق بیندازند. افرادی که ماهیچه ها شکم ضعیف و افتاده دارند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم ابدومینوپلاستی عمودی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب