باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به روش گشوده کار نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارااست که عبارت میباشد از بیشتر کردن گرمای محسوس به منشا طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اساسی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی دارای صندلی سنگی در طول محفظه که توسط حوضهایی حساس صفحات سنگی از همدیگر جدا میشوند که عملکرد آن‌ها مشخص نمی باشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز بازدید میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و حفظ برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء ارتفاع قدمت تجهیزات و مراقبت امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. کلام در رابطه دارای مزایای گونه های برج خنک کننده احتمالا سا‌عتها و روز ها طول بکشد. اضطراری به ذکر میباشد که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی میان هزینههای مربوط به برجهای اصلی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، گونه آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار باز یا بسته بودن و کارداران ضروری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب تحت فشار از طرز آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. همین تیغه از کالا چوب یا این که فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم مخلوط دو یا چند نحوه و یا شیوه متفاوت، حساس هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر نحوه است. همین قابل استفاده در هر دو نصب تازه و موجود است. اهمیت اعتنا به نامی که برای این دسته از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یکسری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم حساس هوا در گردش است و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و کارگزاری سیستم های توزیع آب گشوده و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از جمله نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که تعیین مدل کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عوامل زیادی می باشد که مهمترین آنان حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه مینمایند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. به طور معمول این گونه کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای بسیار بزرگ مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و طول فراوان هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود داراست از میان میرود. لازم به ذکر است که در همین برجها، جور جریان ناهمسو دارای کاربرد گسترده تری هست و بیشترین میزان توصیه را دارد. اصول فعالیت در کل برجها براساس تولید یک تراز عمده برای تماس در بین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان هست میباشد. ضخامت این برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مثل اسید سولفوریک نیاز میباشد. دارای توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان طبیعی هوا، زیاد تبارک و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در برعلیه انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را حساس توجه به اندازه نیروگاه و میزان مواد کثیف کننده آن، ممکن میباشد بتوان به یکباره به منشا خود تخلیه کرد، البته گهگاه وقت ها می بایست قبل از رجوع به منشا مورد تصفیه قرار گیرد. در بیشتر کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از از اهمیت ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف میان جرم هوای بیرون برج و چگالی هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک می باشد لذا باید ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان کافی تبارک باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یک عدد از رایج ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین موقعیت انرژی لازمه برای سرد نمودن و کندانس بخار برابر اهمیت همان مقدار گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته میباشد و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا گروه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و بهتر بود از نخست از چیلر استفاده میشد. از طرح و رخ برج خود به کارگیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی اهمیت استعمال از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و این گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود مراحل سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌شود که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین کار به خواسته در دست گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خویش در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به لحاظ مصرف آب و انرژی نیز دوچندان بهینه تر فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کاهش مقدار نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد نظارت میزان آپروچ از فرمول زیر استفاده می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را هنگامی افزایش میدهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. البته با اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده اهمیت جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه اهمیت اختلال مواجه شده و ساخت مجموعه کاهش مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در عاقبت این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 رتبه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استعمال از برج خنک کننده در مناطقی اهمیت رطوبت بالا بلا استفاده می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای لازم جهت تبادل حرارت اهمیت آب گرم، اساسی عبور از آن ها وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حیاتی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و اگر جریان بصورت افقی باشد برج را برج با جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته با جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % مقدار آبی میباشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت و امکان را مهیا می‌نمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی به وسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا‌هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم بر روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا این که فلزی ساخته می شوند و بخاطر این که آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و حساس شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این‌که بصورت واحدهای چند خانهای ساخته میگردند که هر یک حیاتی دمندهای اصلی جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تقاضا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی خوبی برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از مدل جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از طرز تبخیر قسمتی از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چند از تولید کنندگان مختلف از طرح های مختلف به کارگیری می نمایند ، همه برج های خنک کننده کلیدی به کار گیری از به عبارتی اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از شیوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می گردد معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن ایراد هست در میآید، اما حساس استفاده از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آن‌ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها با هزینه سرمایه گذاری و تولید فراوان بالایی میباشند و به این خاطر از بینش اقتصادی هنگامی مناسب هستند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضا از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آن ها میشد. این آب، گرم و گازدار میباشد و حاوی مواد معلق اصلی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب مهم جریان مکانیکی هوا از گونه جریان تحمیلی هر چند که کوچکتر و ارزانتر میباشند البته انرژی بیشتری مصرف می‌نمایند و همچنین عیب مهم دیگر آن‌ها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به همراه باد کمتر مییابد البته بدلیل این‌که آهنگ انتقال تراکم کاهش هست عملکرد همین سیستم نیز کمتر میباشد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما شاید می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort vodafone mobil ödeme bozdurmahtml nullednulled themesfruit party oynaTuzla Escortaviator sinyal hilesiMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis