بازی فکری پنتاگو بسیار جذاب و برنده ی جوایز بسیار در سال های متعدد می باشد. تعداد نفرات لازم برای این بازی دو نفر است و مدت زمان انجام آن از 5 تا 30 دقیقه متغیر است و همچنین سن مناسب استفاده آن، 7 سال به بالا می باشد. نقش رویین تن به هیچ عنوان در هنگام شب از دور بازی خارج نمی شود حتی اگر در مقابل شلیک اعضا مافیا قرار بگیرد، این عضو از گروه شهروندان تنها در طول روز و با رای گیری از دور بازی حذف می شود. رئیس – از ۸۳ نفر عده حضار لایحه یک دوازدهم با ۷۳ رأی تصویب شد. ممکن است از سه ماهگی به بعد متوجه برقراری ارتباط بین خود و نوزاد شوید. در این بازی دونفره که در رده ی بازی های استراتژیک- انتزاعی طبقه بندی می شود، هر بازیکن به نوبت مهره ای را در صفحه قرار می دهد و سپس یکی از صفحات را به دلخواه 90 درجه (درجهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت) می چرخاند.

بازی فکری بازی
با استفاده از کارت های این بازی فکری به کودک خود بیاموزید تا در کمترین زمان از الگو های طرح شده در کارت ها طبعیت کند و طرح روی کارت را بوسیله کش های رنگی روی دستان خود انجام دهد. شما می توانید برای یادگیری روش بازی فکری پنتاگو، ویدئوی آموزشی قرار گرفته شده را تماشا کنید و یا به خواندن ادامه متن بپردازید. سادگی روش یادگیری به همراه امکان پیگیری استراتژی های پیشرفته در این بازی به علت وجود قاعده ی چرخش صفحه ها در هر حرکت باعث می شود همه بتوانند از این بازی لذت ببرند. دایمیوها، نیروهای خود را مخفیانه آرایش داده و نقشههای جنگیِ خویش را از رُقبا پنهان نگاه میدارند؛ ایشان از قابلیتها و نیروهای موروثیِ خاندان خود برخوردارند و میتوانند این قابلیتها و نیروها را در میدان جنگ به کار بگیرند؛ میتوانند “سامورایی”های وفادار، “دیدهبان”های تیزپا و “شوگِنجا”های جادوپیشه را فرا بخوانند و استراتژیهای خود را تقویت کنند.

بازی فکری ر
این بازی فکری از جمله بازی هایی است که ذهن فرد را درگیر کرده و سبب تمرکز بسیاری گشته و مهارت تصمیم گیری های منطقی او را کنترل می کند. در بازی فکری پنتاگو هر بازیکن سعی می کند با اتخاذ راهبرد و استراتژی مناسب و چرخش درست صفحات مربعی، 5 مهره خود را در جای مناسب قرار دهد . بازی فکری پنتاگو (Pentago) توسط Tomas Floden طراحی شده است. بازی رومیزی پنتاگو یکی از محبوب ترین بازی های استراتژیک در سراسر جهان می باشد. داشتن تفکر استراتژیک چاشنی اصلی بازی مهیج پنتاگو می باشد. این بازی یاد آور سبک بازی اشاره و کلیک می باشد که بازی هایی مثل Myst و Siberia از جمله شاخص های این سبک بوده اند.

بازی فکری نوزاد 5 ماهه با بررسی تاریخ بازیهای شبیه بتل رویال امروزی، بهتر است کمی در مورد قوانین این ژانر صحبت کنیم. ریاست محترم مجلس شورا یملی هیئت نظارت استخراج آرای جهت انتخاب شش نفر برای نظارت سازمان برنامه با حضور آقایان صدرزاده و دهقان و دکتر سید امامی از طرف هیئت محترم رئیسه آرای متخذه را استخراج و قرائت نموده اینک نتیجه آنرا به عرض میرساند. بحکم محکم قرآن مجید که بهترین رهنمای خلق جهان است و نعمت اسلام که ازراه مرحمت حضرت باری تعالی بر جامعه بشریت جهان ارزانی گردیده و دستور متقن حضرت خیرالانام که امر و مقرراست برودایع و سپردههای مردم طریق امانت ملحوظ گردد و در جمیع حال و احوال همگی خدای را حاضر و ناظر دانسته و اجتناب از مناهی و خیانت نموده طریق رستگاری را بپیماییم برحسب وظیفه دیانتی خود وسمت ریاست مجلس شورایملی که بنا براصرار آقایان نمایندگان عهدهدار میباشم باید باطلاع مجلس برسانم ملت ایران در اثر کوششهای فراوان و فداکاریهای بسیار و دادن تلفات بیشمار برطبق قانون اساسی مورخ ۱۴ دیقعده ۱۳۲۴ دارای حقوقی است که حفظ و صیانت آن بعهده نمایندگان محترم مجلس و زعمای قوم و عامه ملت شناخته شده و آقایان نمایندگان محترم هم به نگهداری آن باخدای خود طبق قسم نامهای که در اصل یازدهم قانون اساسی مندرج است عهد و پیمان بستهاند چون در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی حق قانونگذاری بعهده مجلس شورای ملی محول گردیدهاست و قوه قضاییه بمحاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات و اجرای قوانین در عهد هیئت دولت و قوه اجراییه واگذارشده و در اصل ۲۸ قوای ثلاثه مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نمودهاست و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه میباشد تمکین در برابر حکومت خودسری و تسلیم بمطلقالعنانی است و مخالف صریح قانن اساسی میباشد که نگهداری آنرا به نمایندگان محترم مجلس در برابر خدای بزرگ و ملت ایران قسم یاد نمودهاند بنا بر وظیفه محوله از طرف خلق فداکار ایران به نمایندگان مجلس و تقویض سمت ریاست مجلس باین جانب از طرف نمایندگان لزوما بالصراحه اعلام مینمایم که لایحه اختیارات تقدیمی آقای دکتر مصدق نخستوزیر به مجلس شورای ملی مخالف و میابن مسلم اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت است و باین وصف مجلس شورای ملی نمیتواند چند لایحهای را که مخالفت صریح با قانون اساسی دارد و موجب تعطیل مشروطیت و ناقص مواد ۲۷-۲۵-۲۴-۱۳-۱۱ از قانون اساسی و اصول هفت و بیست و هشت متمم آن میباشد و در حقیقت با عدم رعایت تفکیک قوای مرقومه مملکت بحالت دیکتاتوری برمی گردد واز طرفی حدوداختیارات نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی است که بموجب قانون به آنها واگذارشده و حق واگذاری قانونگذاری را بغیر ندارند و روشن است چنین عملی فاقد ارزش قانونی است بناء علیهذا بدستور صریح قانون قدغن مینمایم که از طرح آن در جلسات علنی مجلس خودداری شود و نمیتواند چنین لایحهای جزء دستور قرارگیرد و در گذشته نیز اشتباهی را که نمایندگان محترم نمودند دلیل و مجوز تکرار آن نیست از راه علاقه و صلاح اندیشی به آقای نخست وزیر هم توصیه میکنم راهی را که برای ریشهکن نمودن آثار استعمار و موفقیت در امر حیاتی نفت در پیش داریم فقط با تمسک بحبلالمتین خداوندی و حفظ سنن مشروطیت و قانون و رعایت حقوق عامه ملت ایران میسراست و اقدامات لازمه برای انجام و تصفیه موضوع نفت که مورد پشتیبانی و کمک کامل اینجانب و مجلس شورای ملی و ملت شرافتمند ایران است بهیچوجه ارتباطی با اختیارات غیرقانونی ندارد و بالعکس تخلف از قانون اساسی و تجاوز بحقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی میگردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دول استعماری در پیش داریم بازمی دارد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت حل بازی فکری باقلوا.