دقیقا عین سوالات آیین نامه اصلی ۱۴۰۰【۱۰۰% قبولی 】رانندگی

این سوالات از سایت درایوینگ قسمت بسته طلایی سوالات گرفته شده و 100 درصد در ازمون ایین نامه هربار برای هنرجویان تکرار شده و می شود

منبع :  https://www.driveing.ir/shop/regulations/

 

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی

جواب سوالات با علامت * مشخص شده است.

اگر شما قبلا امتحان داده باشید حتما با این سوالات برخورد کردید

 قبولی سوالات لو رفته آیین نامه اصلی

1- هرگاه وسیله نقلیه ای شب در کنار و بیرون سطح راه توقف نماید و نور کافی در آن محل برای تشخیص اشخاص از فاصله ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد انجام کدام مورد زیر ضروری است؟

1- نگه داشتن پدال ترمز برای روشن شدن چراغ ترمز
2- روشن نمودن چراغ ‌های بزرگ با نور بالا
3- روشن نگه داشتن چراغ‌ های کوچک جلو و خطر عقب وسیله نقلیه *
۴- روشن نمودن راهنمای سمت راست خودرو

2- این صفات جزء کدام نوع از رانندگان می باشد: تغییر مسیر ناگهانی و خطرآفرین برای سایر رانندگان، قرار گرفتن به مدت طولانی در خط سرعت به منظور تنبیه اتومبیل پشت سر و استفاده از نور بالا برای اذیت کردن راننده مقابل.

۱- رانندگان مسن
۲- رانندگان پرخاشگر*
۳- رانندگان جوان
4- رانندگان بی ‌تجربه

3- رانندگان با مشاهده چراغ چشمک ‌زن زرد در تقاطع چه عملی باید انجام دهند؟

۱- با احتیاط کامل و سرعت کم عبور نمایند.*
۲- با زدن بوق و با سرعت اولیه به حرکت خود ادامه دهند.
۳- در صورت ضرورت بر سرعت خود بیفزایند.
۴- با روشن نمودن چراغ خودرو از تقاطع عبور نمایند.

 

4- در سه ‌راه ها حق تقدم عبور با وسیله ای است که. . . .

۱- در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

2- به سمت راست گردش می کند.

۳- به طور مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می کند.*

۴- به سمت چپ درحال گردش است.

5- وظیفه کدام قطعه، ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

۱- فیلتر هوا *
۲- فیلتر سوخت
3- فیلتر روغن
 ۴- فن

6- با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و در صورت نبودن چراغ ایست برای توقف، در چند متری چراغ باید توقف کنیم؟

۱-  3 متری
2- 5  متری *
 ۳- 2 متری
 ۴- 4 متری

7- کدام یک از موارد زیر در خصوص ایمن کردن صحنه حادثه می‌ باشد؟

۱- پارک خودرو در فاصله مناسب استفاده از تابلوی اعلان خطر مطمئن شدن از این‌ که خطری شما را تهدید نمی ‌کند.*
۲- پارک خودرو در فاصله مناسب کشیدن چند نفس عمیق و آرام استفاده از تابلو اعلان خطر
3- استفاده از تابلو اعلان خطر گرفتن شرح حال از مصدومین کشیدن چند نفس آرام و عمیق
۴- پارک خودرو در فاصله مناسب بررسی وضعیت مصدومین دور کردن مصدوم از صحنه حادثه

8- در کدامیک از موارد زیر دور کردن خودرو و اطرافیان از صحنه تصادف از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخورداراست؟

۱- در حوادثی که خطراتی نظیر جاری شدن مواد خطرساز یا گازهای سمی وجود دارد *
۲- در حوادثی که تعداد مصدومین کم می باشد
 ۳- در تصادفات خودروهای عمومی که امداد رسانی کلیه افراد ممکن نمی ‌باشد
 ۴- در مواردی که خودرو در کنار راه قرار نداشته باشد

9- حداقل سرعت در آزادراه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

1- ۵۰ کیلومتر در ساعت
2-۷۰ کیلومتر در ساعت*
3- ۳۰ کیلومتر در ساعت
4- ۶۰ کیلومتر در ساعت

10- در کدامیک از موارد زیر سبقت ممنوع است؟

۱-هنگامی ‌که وسیله نقلیه‌ای در فاصله‌ای نزدیک و غیرایمن از روبرو درحال حرکت است*
۲-  از ۱۰۰ متر مانده به پیچ‌ها تا ۱۰۰ متر پس از آن
3- از ۱۵۰ متر مانده به ورودی تونل‌ها و پل‌ها
۴- برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در معابر برون‌ شهری

این سوالات جزء سخت ترین سوالات ایین نامه رانندگی می باشد .

1- کدام مورد زیر از علائم خستگی و خواب ‌آلودگی راننده نمی ‌باشد؟

۱- حرکات نوسانی سر و گردن و احساس سنگینی در پلک ‌ها
۲- عدم تمرکز در رانندگی و رویا پردازی در ذهن
۳- عدم توانایی کنترل خودرو بین خطوط و کاهش سرعت واکنش نسبت به شرایط
۴- کنترل خودرو و حرکت بین خطوط *

2-کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی ‌باشد؟

۱- فعال شدن کیسه هوا در حالتی که کمربند ایمنی بسته نشده باشد، نتایج مخرب‌ تری خواهد داشت.
۲- در خودروهای مجهز به کیسه هوا دیگر نیازی به کمربند ایمنی نمی‌باشد.*
۳- یکی از تکنولوژی ‌های پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو ، سیستم کیسه هوا یا ایربگ می باشد.
 ۴- کیسه هوا، هنگام تشخیص ضربه ناشی از تصادف در کسری از ثانیه باز می شود.

3- کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می‌ باشد؟

۱- درطول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد
۲- درطول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد
۳- درطول عبور از خط آهن دنده خودرو را نباید تعویض نمود *
 ۴- قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

5 –  درباره محل پارک خودرو کدام گزینه غلط است؟

1- پارک کردن در خطوط شطرنجی داخل تقاطع ممنوع است.
۲- پارک در حریم تقاطع‌ ها و گذرگاه‌های عابر پیاده ممنوع است.
3- در محلی باید پارک کرد که مانع سایر استفاده‌ کنندگان از راه نشد.
۴- پارک کردن مقابل درب ورودی ساختمان‌ها و منازل مجاز است*

ما نمی توانیم همه سوالات را در این قسمت بگذاریم , اگر می خواهید در مرحله اول قبول شوید به سایت درایوینگ driveing.ir سوالات را به صورت کامل می توانید تهیه کنید.

ایندکسر