خواننده عکس: پشت دست و پا زدن! – Tue, 01 Jul 2020 PST

زمان به پشت دست و پا زدن! در اوایل این ماه kayakers گرد گوشه در اسپوکن رودخانه مواجه می شوند و یک گاو نر جوان گوزن شمالی. او ادامه داد: به جویدن در درختان بید برای یک دقیقه یا دو و عقب نشینی تا رودخانه بانک پس kayakers می تواند ادامه دست و پا زدن خود را.

وب فوق العاده: ارسال خود را در خارج از منزل مربوط به عکس برای یک شانس برای انتشار در این هفته ما نسخه چاپ و مرور آرشیو ما از گذشته خواننده ارسالی حاضر در spokesman.com/outdoors.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de