Gophers فوتبال: اوهایو پشت دفاعی مرتکب بازگشایی استخدام

Gophers اعلام هفت ورزشکاران تست مثبت برای COVID-19

در مجموع هفت ورزشکاران در دانشگاه مینه سوتا باید آزمایش مثبت برای COVID-19 با توجه به آزادی مطبوعات فرستاده شده توسط این مدرسه در سه شنبه شب. این معلوم نیست که ورزشی این ورزشکاران بازی هر چند آزادی مطبوعات را تایید مثبت آزمون در سراسر متعدد ورزشی است. این آمد و به عنوان یک نتیجه از 170 تجویز آزمایش های, با توجه به آزادی مطبوعات…

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>