سه بازیکن از پاری سن ژرمن زنان تیم تست مثبت برای coronavirus

پاری سن ژرمن روز شنبه اعلام کرد که سه بازیکن از آن زنان تیم آزمایش مثبت برای coronavirus.

پاری سن ژرمن در بیانیه ای گفت که یک بازیکن از اصلی تیم و دو بازیکن از زیر 19 جانبی بازگشت و نتایج مثبت است.

زنان ارشد تیم است به رزومه های آموزشی در روز دوشنبه.

در اوایل این هفته پاری سن ژرمن گفت: سه بازیکن از این طرف و یک عضو از کارکنان بودند آلوده شده توسط virus در طول مستند زمانی که آنها در تماس با هر یک از دیگر.

پاری سن ژرمن گفت: آنها دیگر مسری است و می توانید به صورت عادی.