ریچارد Pitino می ناب دیگری انتقال و Gophers طرفداران می تواند در دولت استخدام آنها طمع در یکی از بین بردن.

یوتا انتقال هر دو Gach ذکر شده مینه سوتا در بالا-5 مدارس در روز دوشنبه.

Gophers, مریلند, ایالت آیووا, کریتون و Auburn همه تحت بررسی برای Austin High School گراد.

6-پا-6 به جلو به طور متوسط 10.7 امتیاز 3.6 ریباند و 2.9 کمک به یک دانشجوی سال دوم برای Utes.

GOPHERS ارائه TSCHETTER

Pitino ارائه شده Stewartville 2021 خواهد Tschetter در دوشنبه 247Sports’ Ryan James گزارش شده است.

Tschetter به طور متوسط 33 امتیاز در یک بازی برای Stewartville به عنوان یک تازه وارد. 6-پا-8 رو به جلو نیز گزارش دریافت ارائه می دهد از میشیگان و نبراسکا در روز دوشنبه.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net