اندی Greder | Gophers فوتبال و مینه سوتا, ایالات ضرب و شتم نویسنده

اندی Greder را پوشش می دهد Gophers و مینه سوتا, ایالات پیشگام را فشار دهید. پس از پیوستن به مقاله کامل در نوامبر سال 2013 او را نیز تحت پوشش تیمبرولوز به عنوان ضرب و شتم و نقطه وظیفه از وایکینگ ها به مدارس بالا است. او بخشی-زمان شکستن خبرنگار در مطبوعات پیشگام از 2011-13 زمانی که او همچنین یک نویسنده مستقل و کشاورز ارگانیک. او آغاز شده در اخبار دولوت تریبون در سال 2006 پوشش ورزشی, اخبار و کسب و کار تا زمانی که زندگی در خارج از کشور در سال 2010.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de