10 ابزار بدون‌پول برای بی آلایش خیس کردن پروسه نوشتن ویدیوی شما!

اضافه کردن زیرنویس ها به محتوای کلیپ از دید دسترسی و بهینه سازی سایت فواید متعددی نیز برای مخاطبان و نیز برای سازندگان محتوا داراست , البته تحت عنوان تیتر های ویدئویی , کلیه ما میدانیم که فرایند ساخت زیرنویس ها مدام سهل نیست .

با تعیین ابزارهای نوشتن نوشته که متناسب با نیاز و سبک عمل شما باشد , می‌توانید همت و انرژی متعددی را صرف فرمایید تا زیرنویس ها و زیرنویس های خویش را در بازه زمان کمتری کامل شدن فرمائید .

تعداد قابل قبولی از ابزار بدون پول زیرنویس و زیرنویس آنلاین موجود هست , ولی تعداد متعددی از آن ها بدون‌پول نیستند . این قادر است یک تجربه ناامید کننده و چیزی باشد که هنگام گزینش یک ابزار نوشتن به آن دقت فرمایید . قلیل است که بدون چاره گردید جریانهای زیرنویس را تغییر تحول دهید و مجدد مراحل فرا گرفتن صندوق های خارج و ویرایشگر یک ویرایشگر زیرنویس متعدد را تغییر‌و تحول دهید چون یک ابزار تازه زیرنویس پشت پرده paywall است . براین اساس تحت عنوان جزء معیارهای ما , لیست ما‌را به ابزارهای قابل اعتماد محدود کرده ایم که دستکم به بازه 1 سال به صورت مجانی وجود داشته اند . ما می‌دانیم که مجال برای تحقیق در زمینه‌ی شایسته ترین مورد های ابزار نوشتن تصاویر بدون‌پول برای یوزرها مجانی مشقت بار است , بدین ترتیب ما بلند کردن سنگین وزن را انجام داده ایم تا به شما در گزینش مطلوب امداد کنیم .

چه گونه می توان زیرنویس ها و رونویسی های بسته را به صورت کارآمد انجام بخشید
درین مقاله , ابزارهای نوشتن ویدئو و ابزارهای رونویسی دستگاه را مرور کردیم که در سه جور ابزار رونویسی , سکوهای زیرنویس ( بر پایه ی مرورگر ) و اپلیکیشن زیرنویس ( می بایست بارگیری شود ) سازماندهی میشوند تا به شما در گزینش یکی شایسته ترین امور برای شما امداد نمایند . شما .

در هر بررسی دربرگیرنده خلاصه فواید و کاستی برای هر مورد از آنان هست تا به شما در تصمیم گیری پرسرعت تصمیم بگیرد که ابزار زیرنویس دارنده خصوصیت های متبوع شما باشد . و ممکن است تمام شود که تصمیم بگیرید از دو ابزار زیرنویس ذکر شده در تحت در گردش فعالیت خویش به کارگیری نمایید .

بسته به جور فرمت پوشه موردنظر شما , ممکن است از یک ابزار برای زیرنویس یا این که زیرنویس استعمال نمایید , و بعد از آن یک برنامه دوم برای تبدیل یک قالب پرونده به دیگری استعمال فرمائید . هرچه نیاز به نوشتن ویدیوی شما باشد , ما شایسته ترین مورد های ابزار نوشتن تصاویر را برای شما آماده می‌کنیم تا بتوانید پروسه زیرنویس خویش را تا حد ممکن کارآمدتر فرمائید .

پیشین از آغاز یک نکته دیگر . از آن جا که ما روی ابزارهای زیرنویس بسته متمرکز شده ایم , ممکن است درخصوص زیرنویس های بسته برعلیه زیرنویسها سؤالی داشته باشید . زیرنویس های بسته بدین مفهوم است که میتوانید هنگام تماشای یک فیلم , آن ها را روشن یا این که خاموش فرمائید . زیرنویس های گشوده به فیلم حقیقی و واقعی بیشتر شده و نمی توانند مخفی شوند . زیرنویس های بسته به طور کلی از دید سئو وب سایت برای مخاطبان و سازندگان محتوا سود بیشتری دارا هستند , البته هر دو زیرنویس گشوده و بسته برای دستیابی خوب می‌باشند . زیرنویس های گشوده برای فیلم های آنلاین عالی است , مخصوصا در شرایطی که میدانید بیشتر مخاطبان شما فیلم های شما‌را با صدای خاموش صدا مشاهده می نمایند , ولی در حالتی‌که در حالا زیرنویس برای یک‌سری لهجه می باشید , پیچیده خیس می شود . برای داده ها بیشتر به دعوا ما در انتهای مقاله رجوع کنید .

و فعلا , فارغ از اطلاع رسانی بیشتر …

10 ابزار بدون پول برای نوشتن شرح تصاویر و زیرنویس ها
برای پریدن به مبحث یا این که یک مرور ابزار مختص که به آن عشق دارید می‌توانید از پیوند های تحت به کار گیری کنید!

به چه شکل می توان زیرنویس ها و رونوشت ها را بطور مؤثر انجام بخشید

ابزارهای رونویسی
تایپ صوتی Google Doc ( همراه با Soundflower )
Otter . ai
بسترهای زیرنویس بسته و ویرایشگرهای زیرنویس ( بر پایه ی مرورگر )
ویرایشگر زیرنویس Amara
زیرنویس های خودکار YouTube
اسب زیرنویس
بسته قابل انعطاف افزاری زیرنویس ( بارگیری اضطراری است )
Aegisubs
VisualSubSync
جوبلر
DivXLand
AHD زیرنویس ساز
زیرنویس بسته در قبال نوشتن شرح پایین
خلاصه ای از جوانب مثبت و منفی از زیرنویس های گشوده / نزدیک
قالبهای زیرنویس بسته
دو روند در نوشتن زیرنویس / زیرنویس بسته

مرجع زیرنویس فارسی