جدید برای رفع بیکاری بیش از 5,800 در آیداهو در هفته گذشته – سه شنبه, 21 آوریل سال 2020 PST

گذاشته و کارگران در آیداهو ظ 5,800 جدید تعداد مدعیان بیکاری در هفته گذشته با توجه به آیداهو وزارت کار.

هفتم شماره از ادامه ادعا می کند در دولت کاهش یافته و به 60,121 یک 8 درصد کاهش از یک هفته قبل با توجه به گروه.

محل اقامت و غذا بخش خدمات نمایندگی بیش از 15 درصد از کل مطالبات ظ مارس 10-16. تولید نشان داده شده 13 درصد از ادعاهای هفته گذشته است. خرده فروشی و مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی هر یک به نمایندگی از 11 درصد از ادعای ثبت در دولت است.

آیداهو کارگران باید ثبت 136,901 مدعیان اولیه برای مزایای بیکاری در گذشته نه هفته بیش از دو برابر مقدار ادعاهای جدید در زمینه همه 2019.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de