Park Hyun-kyung برنده کره ای عنوان در بازگشت به زندگی گلف پس از همه گیر

SEOUL, KOREA, REPUBLIC OF—در بازگشت به رسمی زنده مسابقات گلف پس از coronavirus همه گیر Park Hyun-kyung شات نهایی-دور 67 یکشنبه به پیروزی کره ای بانوان گلف حرفه ای مسابقات توسط یک سکته مغزی.

پارک کرده بود چهار دور در مجموع 17-تحت 271 در لیکوود باشگاه های کشور ،

Bae Seon-woo (68) و Lim Hee-jeong (71) منجر شد که با سه سکته مغزی پس از دور سوم بسته بود برای دوم.

مسابقات شد و بدون طرفداران و بازیکنان با استفاده از دست عفونی و اجتماعی زیر-فاصله گرفتن قوانین است. ویلچرهای عینک ماسک و بازیکنان اجازه داده شد به بازی بدون آنها.

روز یکشنبه هنگامی که بازیکنان به پایان رسید و دور خود بیشتر به یکدیگر مشت یا آرنج پمپ به جای در آغوش گرفتن و یا از دست دادن.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de