SEOUL, KOREA, REPUBLIC OF—در بازگشت به رسمی زنده مسابقات گلف پس از coronavirus همه گیر Park Hyun-kyung شات نهایی-دور 67 یکشنبه به پیروزی کره ای بانوان گلف حرفه ای مسابقات توسط یک سکته مغزی.

پارک کرده بود چهار دور در مجموع 17-تحت 271 در لیکوود باشگاه های کشور ،

Bae Seon-woo (68) و Lim Hee-jeong (71) منجر شد که با سه سکته مغزی پس از دور سوم بسته بود برای دوم.

مسابقات شد و بدون طرفداران و بازیکنان با استفاده از دست عفونی و اجتماعی زیر-فاصله گرفتن قوانین است. ویلچرهای عینک ماسک و بازیکنان اجازه داده شد به بازی بدون آنها.

روز یکشنبه هنگامی که بازیکنان به پایان رسید و دور خود بیشتر به یکدیگر مشت یا آرنج پمپ به جای در آغوش گرفتن و یا از دست دادن.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de