Coronavirus شنبه به روز رسانی: 17 بیشتر MN مرگ و میر به عنوان تعدادی از موارد روش 15,000

وجود دارد در حال حاضر 700 Minnesotans که مرده ام از COVID-19 و دولت در مجموع عفونت کروناویروس در حال نزدیک شدن است 15,000.

یک رکورد روزانه از 8,612 نتایج آزمون گزارش شد شنبه قرار دادن دولت را مجموع آزمون در 143,281. نتایج شامل بیش از 700 جدید کروناویروس موارد است.

یکی دیگر از 17 Minnesotans درگذشت از COVID-19. آنها در سن از محدوده 40s خود به خود 90s.

چهارده از مرگ و میر در دراز مدت مراقبت از مراکز.

وجود دارد 9,571 بیمارانی که بهبود یافته اند و دیگر نیازی به جدا شده است. وجود دارد 493 بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند و با 225 در وضعیت بحرانی است.

این داستان در حال توسعه بررسی برای به روز رسانی.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>