هند رنگ پریده ابجو از Waldmann آبجوسازی

شوهر من در زمان یک جرعه از این آبجو و به سادگی گفت: “Waldmann باعث می شود آبجو برای grownups.”

اجازه دهید من توضیح آنچه که او به معنای: در حالی که بسیاری از کارخانه های لبنی هستند که با تمرکز بر مد روز و فوق العاده hoppy یا آب میوه حاوی آبجو Waldmann با تمرکز بر سبک های کلاسیک اضافه کردن خود را خوشمزه و تاب اما اغلب فقط ساخت واقعا جامد آبجو. این لاگر واضح و تمیز راه خوب ابجو باید اما پریدند با یک ترکیب متعادل از تلخ و میوه ای انواع. نور کرکی سر نگه می دارد بر روی یک melony عطر اما این پایان است قطعا تلخ در بهترین راه است. راستش این ممکن است مورد علاقه جدید من آبجو. و آبجوسازی ارائه crowlers به من درب جلو راست در حال حاضر!

بین المللی Bittering واحد (IBU): 60; الکل با حجم (ABV): 6.2 درصد

Waldmann آبجوسازی: 445 اسمیت Ave. St. Paul; 651-222-1857; waldmannbrewery.com