مینه سوتا زن می میرد پس از نیمه مستغرق در داکوتای شمالی خندق

Minnesotans لغزش در اجتماعی فاصله اقدامات به عنوان تایید ویروس موارد افزایش

Minnesotans نیست مراتب نیز با اجتماعی فاصله به عنوان آنها در آغاز اقامت در خانه سفارش داده های مختلف نقاط نشان می دهد. این ممکن است به دلیل های اخیر بهتر آب و هوای بازگشایی برخی از کسب و کار و یا افرادی که در حال تبدیل شدن خسته از ماندن اما مقامات بهداشتی دولت در حال یادآوری به مردم از اهمیت نگهداری اجتماعی فاصله. اضافی از 20…

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>