درخشش در مینه سوتا پخش سود را افزایش می دهد $140,000

دو ساعت پخش این برنامه شامل شهرهای دوقلو نوازندگان مشهور و مطرح $140,000 یکشنبه شب. پول را پشتیبانی مینه سوتا سازمان های غیر انتفاعی در طول COVID-19 بحران است. “درخشش در مینه سوتا” تولید شد توسط FOX 9 و رادیو دولتی مینسوتا. بهداشت جهانی شرکت فناوری ابوت همسان اول $50,000 مطرح شده است. درآمد حاصل شد با توجه به برداشت دوم Heartland, پرشی برای هنر و منگنز…

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de