فواید شنا کردن: ۱۲ خاصیت اعجاب انگیز شنا

اشخاصی که طاقت ورزش کردن ندارند، می توانند شنا را گزینش کنند. شنای سوئدی بر روی دیوار به جهت اشخاصی که نمیتوان

توسط NASERINEWS در 12 اسفند 1400
اشخاصی که طاقت ورزش کردن ندارند، می توانند شنا را گزینش کنند. شنای سوئدی بر روی دیوار به جهت اشخاصی که نمیتوانند حتی یک شنای سوئدی انجام دهند، خوب است. نکته: همین شمارشها برای آقایان در نظر گرفته شدهاست و برای خانمها، از هر گروه ۵ تا ۱۰ حرکت را میتوانید کم کنید. به آرامی به دیوار نزدیک شوید تا بینیتان نسبتاً اهمیت دیوار تماس پیدا کند. شنای سوئدی اشکال گوناگونی دارااست که سادهترین آن به شنای سوئدی استاندارد مشهور است و در آن عضلاتی به مانند سینه، سرشانه، پشت بازو، شکم و پایین بغل درگیر میشود. همچنین به شکل فرعی بر روی ماهیچههای دندانهای پیشین (کنار قفسه سینه)، سایر قسمتهای سرشانه، غرابی بازویی و نصیب میانی تن تأثیر مثبت میگذارد. شنا یا شنای سوئدی از پاراگراف ورزشهایی است که به شما در تقویت عضله ها سر سینه، سرشانه، پشت بازو، شکم و تحت بغل امداد میکند. بهتر می باشد در انجام حرکت شنای سوئدی ترقی کنید و تن خود را مجدد به چالش بکشانید. وزنهای که در شنای سوئدی به کار گیری میکنید، وزن تن خودتان است. در صورتی که کلر از حد استاندارد بخش اعظم باشد، همین اختلال شدیدتر نیز خواهد بود. درحالی که امروزه عوارض زیادی به جهت ایجاد اترس در اشخاص وجود دارد داشتن یک برنامه منظم شنا می تواند تا حد متعددی از همین استرس ها بکاهد. ریلکس به این مراد که نظیر هنداستند و حرکات شبیه نیاز به تمرین خاصی نداره و میتوانید به راحتی این حرکت را حلقه شنا اینتکس نوع 56264 انجام دهید. درطول دامنه گیرایی هنگامی که مچ و کف دستها کمی باقیمانده در امتداد و تحت شانه قرار بگیرند، مرحلهای می باشد که به ترازو به اندازه از یکدیگر فاصله گرفته و دراین دوران فشارآغاز میگردد. آب منجر سبکتر شدن وزن بچه می شود و این سبکی موجب می شود حرکتهای دشواری که شاید در سنین فراتر بتواند انجام دهد، به راحتی و سریعتر یاد بگیرد. اغلب ما شنا سوئدی را به لطف میشناسیم البته در گزینه فواید آن و همچنین اشکال آن دیتاها کمتری داریم. در همین شرایط مبادرت به انجام پای قورباغه مینماییم. برای انجام دادن شنای سوئدی استاندارد کافی می باشد که دستهایتان را به همان شرایط آشنا ذیل تن خودتان قرار بدهید و پاهایتان را به صورت کشیده، در امتداد بدن دراز کنید. به جلو خم شوید و آرنجهایتان را خم نمایید البته انگشتانتان را به سمت بالا نگه دارید. همین حرکت ورزشی تمام گروههای عضلانی حیاتی در بالا تنه را هدف قرار میدهد. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم حلقه شنا دخترانه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب