راهنمای راه اندازی و ساخت استخر بتنی (آموزش صفر تا صد)

در این راستا می بایست خاطر نشان کرد که فشاری که به ورودی و خروجی فیلتر وارد می‌گردد به شما می گوید که فیلتر در

توسط NASERINEWS در 24 اسفند 1400
در این راستا می بایست خاطر نشان کرد که فشاری که به ورودی و خروجی فیلتر وارد می‌گردد به شما می گوید که فیلتر در هم اکنون حاضر چه میزان مسدود شده است. در صورتی که فشار بسیار باشد به معنا مسدود بودن زیاد فیلتر است و حتماً می بایست فیلتر را تمیز کنید. از مزایای کلر میتوان به ناپایدار بودن آن اشاره کرد. پس ویژگیها و امکانات آن همچون پلهها، سیستم روشنایی و بقیه امور فرعی را برنامهریزی کنید. زیرا در شکل حادثه خطا در زمان محاسبات و یا بقیه مراحل، علاوه بر ضرروزیان های مالی، ممکن است ضرر جانی هم متوجه شما شود. گفتنی میباشد که کلر بایستی بی تردید دارای کمک یک فیدر شیمیایی به آب بیشتر شود، چرا که در غیر همین صورت به صورت معادل در آب استخر توزیع نمیشود. ایا این استخر یک استخر درون زمینی هست، یا این که به استدلال عدم قابلیت گود برداری قرار می باشد به رخ پررنگ روی زمین قرار گیرد. مهندسان رشته مهندسی معماری، گرایشی حساس تیتر تولید استخر دارند و همین رشته را به صورت تخصصی یاد می گیرند. البته گاهی معماران و اشخاصی مهم سلایق متفاوت علاقه به شکلهای دایره ای و حتی خاص تر نظیر چندضلعی یا لوبیایی دارند. در این راستا هم مهم افرادی توافق نمائید که تجربه انجام برقکاری، کاشی کاری و لوله کشی را داشته باشند. دومی نکته اقدامات مربوط به برقکاری، کاشی کاری و لوله کشی است. او‌لین نکته ای که بدون شک باید در حیث بگیرید و پیشتر هم به آن اشاره شد، به کارگیری اشخاص کارشناس در همه فرآیند طراحی و احداث استخر است. صد رد صد دقت داشته باشید این فعالیت را به افراد متخصص بسپارید و تمام فرآیند را نیز اصولی انجام دهید. بعد از آن از انجام مقدمات کار، طراحی اول خویش را به پیمانکار نشان دهید و هر آن چه که انتظار دارید در حیاط ویلای شما ساخته شود به او بگویید. به طور مثال در آن محل هیچ دسته درختی نباید وجود داشته باشد و قابلیت و امکان رشد ریشه های درختان اطراف در ذیل استخر وجود نداشته باشد زیرا رشد ریشه ها در ارتفاع روزگار می تواند سبب به تولید فشار به کف استخر و تخریب آن شود. معمولا حدود 10 روز ارتفاع می کشد تا مرحله pH و کلر موجود در استخر شما متعادل ساخت یک استخر شود. در ساخت استخر روی تراز زمین بهتر میباشد که عرض آن کمتر از 2.5 متر نباشد و استاندارد ارتفاع استخر برای حرکت شناگر حدود 7 متر است. چهارمین نکته ای که ضروری میباشد به آن توجه کنید، آزمایشات مربوط به استحکام خاک است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت طرز تولید استخر رویش ماهی.
آخرین مطالب